websitetemplate.org

Tartu Biotehnoloogia Park
 
 

 UUDISED


 KONTAKT

Tel: +372 7383 053
Faks: +372 7366 099

Asukoht kaardil
 


 

Tartu Biotehnoloogia Park

Tartu Biotehnoloogia Park pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

TBP tegevuse alustalad on kvaliteet, koostöö, kompetents ning informatsioon ja innovatsioon.

TBP eesmärgiks on soodsa ja areneva keskkonna loomine biotehnoloogia alase ettevõtluse edendamiseks Eestis. TBP rendib klientidele ruume Tartus aadressil Tiigi 61b. 2008. aasta maist alates on pargi käsutuses kokku 2200 m2 pinda.

Pakkumaks klientidele paremaid teenuseid osaleb TBP Euroopa Liidu ning Eesti riigi poolt finantseeritavates programmides ja projektides. Projektide raames arendatakse koostööd Eesti ja välismaa biotehnoloogia ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, sihtasutuste ning teiste organisatsioonidega, sh riigistruktuuride ja kohalike omavalitsustega.

2005.a. septembris avati TBP-s BioMed inkubaator, mis toetab biotehnoloogia-, meditsiini- ja veterinaarmeditsiini valdkonna alustavaid ettevõtteid.

Alates 2005.a. kuulub TBP Balti mere äärseid riike ühendavasse organisatsiooni ScanBalt ning on nimetatud organisatsiooni kontaktpunktiks Eestis.

 

Kontakt: Andrus Tasa
E-post:  atasa@ebc.ee